معرفی ظرفیت هنری شهرستان نطنز در دومین جشنواره تئاتر استانی کوثر

معرفی ظرفیت هنری شهرستان نطنز در دومین جشنواره تئاتر استانی کوثر
فرماندار شهرستان نطنز گفت: جشنواره تئاتر استانی کوثر توانست گروه‌هایی که از شهرستان‌های دیگر آمده بودند را با ظرفیت‌های شهرستان نطنز، به‌ ویژه در عرصه هنری آشنا کند و این‌یکی از آثار مهم جشنواره استانی تئاتر کوثر بود.

معرفی ظرفیت هنری شهرستان نطنز در دومین جشنواره تئاتر استانی کوثر

فرماندار شهرستان نطنز گفت: جشنواره تئاتر استانی کوثر توانست گروه‌هایی که از شهرستان‌های دیگر آمده بودند را با ظرفیت‌های شهرستان نطنز، به‌ ویژه در عرصه هنری آشنا کند و این‌یکی از آثار مهم جشنواره استانی تئاتر کوثر بود.
معرفی ظرفیت هنری شهرستان نطنز در دومین جشنواره تئاتر استانی کوثر

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author