معلمان اخلاق اسلامی را در جامعه دانش‌آموزی ترویج کنند

معلمان اخلاق اسلامی را در جامعه دانش‌آموزی ترویج کنند
امام جمعه موقت بندرعباس گفت: معلمان رسالت تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و باید اخلاق اسلامی را در جامعه ترویج کنند.

معلمان اخلاق اسلامی را در جامعه دانش‌آموزی ترویج کنند

امام جمعه موقت بندرعباس گفت: معلمان رسالت تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و باید اخلاق اسلامی را در جامعه ترویج کنند.
معلمان اخلاق اسلامی را در جامعه دانش‌آموزی ترویج کنند

فروش بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author