مفوتبال و بدمینتون، هیأت‌های ورزشی برتر خراسان شمالی

مفوتبال و بدمینتون، هیأت‌های ورزشی برتر خراسان شمالی
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده هیأت فوتبال و بدمینتون با کسب 757 امتیاز هیأت‌های برتر ورزشی خراسان شمالی شدند.

مفوتبال و بدمینتون، هیأت‌های ورزشی برتر خراسان شمالی

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده هیأت فوتبال و بدمینتون با کسب 757 امتیاز هیأت‌های برتر ورزشی خراسان شمالی شدند.
مفوتبال و بدمینتون، هیأت‌های ورزشی برتر خراسان شمالی

دانلود موزیک

View more posts from this author