مقابل سوء‌استفاده‌کنندگان سیاسی از ورزش گیلان می‌ایستم

مقابل سوء‌استفاده‌کنندگان سیاسی از ورزش گیلان می‌ایستم
مدیرکل ورزش و جوانان گیلان گفت: مقابل افرادی که می‌خواهند با حرکت‌های «پوپولیستی» از ورزش حرفه‌ای گیلان سوء‌استفاده سیاسی کنند، می‌ایستم.

مقابل سوء‌استفاده‌کنندگان سیاسی از ورزش گیلان می‌ایستم

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان گفت: مقابل افرادی که می‌خواهند با حرکت‌های «پوپولیستی» از ورزش حرفه‌ای گیلان سوء‌استفاده سیاسی کنند، می‌ایستم.
مقابل سوء‌استفاده‌کنندگان سیاسی از ورزش گیلان می‌ایستم

بک لینک قوی

ganool review

View more posts from this author