مقوله زیارت را از منظر تئوری‌های گردشگری زیارتی نبینیم

مقوله زیارت را از منظر تئوری‌های گردشگری زیارتی نبینیم
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز گفت: بررسی تجارب بین‌المللی خوب است اما مقوله زیارت ما از اساس با گردشگری زیارتی واتیکان و تبت متفاوت است.

مقوله زیارت را از منظر تئوری‌های گردشگری زیارتی نبینیم

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز گفت: بررسی تجارب بین‌المللی خوب است اما مقوله زیارت ما از اساس با گردشگری زیارتی واتیکان و تبت متفاوت است.
مقوله زیارت را از منظر تئوری‌های گردشگری زیارتی نبینیم

دانلود آهنگ جدید

View more posts from this author