منابع باید به صورت عادلانه در ری توزیع شود

منابع باید به صورت عادلانه در ری توزیع شود
فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: مدیریت شهرستان از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است تا منابع تخصیص یافته به صورت عادلانه در بخش‌های مختلف شهرستان توزیع شود.

منابع باید به صورت عادلانه در ری توزیع شود

فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: مدیریت شهرستان از ابتدای دولت یازدهم تلاش کرده است تا منابع تخصیص یافته به صورت عادلانه در بخش‌های مختلف شهرستان توزیع شود.
منابع باید به صورت عادلانه در ری توزیع شود

View more posts from this author