«من سالوادور نیستم» پیشتاز اکران‌های نوروزی در اصفهان

«من سالوادور نیستم» پیشتاز اکران‌های نوروزی در اصفهان
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: «من سالوادور نیستم» در صدر فروش فیلم‌های ایام نوروز در اصفهان قرار گرفت.

«من سالوادور نیستم» پیشتاز اکران‌های نوروزی در اصفهان

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: «من سالوادور نیستم» در صدر فروش فیلم‌های ایام نوروز در اصفهان قرار گرفت.
«من سالوادور نیستم» پیشتاز اکران‌های نوروزی در اصفهان

دانلود سریال

استخدام ایران

View more posts from this author