مهار آتش در جنگل «بالاجاده» کردکوی/ 10 هکتار جنگل طعمه حریق شد

مهار آتش در جنگل «بالاجاده» کردکوی/ 10 هکتار جنگل طعمه حریق شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کردکوی از مهار آتش در منطقه جنگلی «میاندرآمد» روستای بالاجاده شهرستان کردکوی خبر داد.

مهار آتش در جنگل «بالاجاده» کردکوی/ 10 هکتار جنگل طعمه حریق شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کردکوی از مهار آتش در منطقه جنگلی «میاندرآمد» روستای بالاجاده شهرستان کردکوی خبر داد.
مهار آتش در جنگل «بالاجاده» کردکوی/ 10 هکتار جنگل طعمه حریق شد

View more posts from this author