مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در قصرشیرین قربانی گرفت

مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در قصرشیرین قربانی گرفت
فرماندار شهرستان قصرشیرین از مرگ یک چوپان از اهالی روستای قلاواری سرپل‌ذهاب در اثر انفجار یک قبضه مین به‌جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در منطقه حوالی نفت‌شهر خبر داد.

مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در قصرشیرین قربانی گرفت

فرماندار شهرستان قصرشیرین از مرگ یک چوپان از اهالی روستای قلاواری سرپل‌ذهاب در اثر انفجار یک قبضه مین به‌جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در منطقه حوالی نفت‌شهر خبر داد.
مین به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی در قصرشیرین قربانی گرفت

View more posts from this author