میهمانان نوروزی نگران بارش باران نشوند

میهمانان نوروزی نگران بارش باران نشوند
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: میهمانان نوروزی نگران بارش باران نشوند، تمام سالن‎های ورزش استان و خوابگاه‌های اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان در اختیار مسافران است.

میهمانان نوروزی نگران بارش باران نشوند

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: میهمانان نوروزی نگران بارش باران نشوند، تمام سالن‎های ورزش استان و خوابگاه‌های اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان در اختیار مسافران است.
میهمانان نوروزی نگران بارش باران نشوند

بازی آزاد

ورزشی

View more posts from this author