نام بازیکنان سپاهان با این تیم عجین شده‌اند/ 3 امتیاز شیرین را کسب کردیم

نام بازیکنان سپاهان با این تیم عجین شده‌اند/ 3 امتیاز شیرین را کسب کردیم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: بازیکنان ما شرایط را درک کردند و با تمام وجود بازی کردند که در پایان نیز موفق به پیروزی شدیم که سه امتیاز خیلی خوب و شیرین را کسب کردیم.

نام بازیکنان سپاهان با این تیم عجین شده‌اند/ 3 امتیاز شیرین را کسب کردیم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: بازیکنان ما شرایط را درک کردند و با تمام وجود بازی کردند که در پایان نیز موفق به پیروزی شدیم که سه امتیاز خیلی خوب و شیرین را کسب کردیم.
نام بازیکنان سپاهان با این تیم عجین شده‌اند/ 3 امتیاز شیرین را کسب کردیم

View more posts from this author