نایب‌قهرمانی دوومیدانی‌کاران قمی با 6 مدال مسابقات جوانان ایران

نایب‌قهرمانی دوومیدانی‌کاران قمی با 6 مدال مسابقات جوانان ایران
رئیس هیأت دوومیدانی استان قم از موفقیت تیم جوانان قم در کسب مقام نایب‌قهرمانی پیکارهای داخل سالن دوومیدانی ایران با کسب 6 مدال رنگارنگ خبر داد.

نایب‌قهرمانی دوومیدانی‌کاران قمی با 6 مدال مسابقات جوانان ایران

رئیس هیأت دوومیدانی استان قم از موفقیت تیم جوانان قم در کسب مقام نایب‌قهرمانی پیکارهای داخل سالن دوومیدانی ایران با کسب 6 مدال رنگارنگ خبر داد.
نایب‌قهرمانی دوومیدانی‌کاران قمی با 6 مدال مسابقات جوانان ایران

View more posts from this author