نباید برای استقلال تصمیم‌های احساسی گرفت/ با تغییر کادر فنی موافقم

نباید برای استقلال تصمیم‌های احساسی گرفت/ با تغییر کادر فنی موافقم
مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال تهران گفت: در این شرایط نباید برای استقلال تصمیم‌های احساسی و عجولانه گرفت.

نباید برای استقلال تصمیم‌های احساسی گرفت/ با تغییر کادر فنی موافقم

مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال تهران گفت: در این شرایط نباید برای استقلال تصمیم‌های احساسی و عجولانه گرفت.
نباید برای استقلال تصمیم‌های احساسی گرفت/ با تغییر کادر فنی موافقم

سپهر نیوز

View more posts from this author