نبود فضای مناسب کتابخانه‌ای در ابهر/ کتابخانه عمومی در دانشگاه آزاد ابهر احداث می‌شود

نبود فضای مناسب کتابخانه‌ای در ابهر/ کتابخانه عمومی در دانشگاه آزاد ابهر احداث می‌شود
رئیس امور کتابخانه‌های عمومی شهرستان ابهر از نبود فضای مناسب کتابخانه‌ای در ابهر خبر داد و گفت: تا خردادماه سال 95 پروژه احداث کتابخانه عمومی در دانشگاه آزاد ابهر راه‌اندازی می‌شود.

نبود فضای مناسب کتابخانه‌ای در ابهر/ کتابخانه عمومی در دانشگاه آزاد ابهر احداث می‌شود

رئیس امور کتابخانه‌های عمومی شهرستان ابهر از نبود فضای مناسب کتابخانه‌ای در ابهر خبر داد و گفت: تا خردادماه سال 95 پروژه احداث کتابخانه عمومی در دانشگاه آزاد ابهر راه‌اندازی می‌شود.
نبود فضای مناسب کتابخانه‌ای در ابهر/ کتابخانه عمومی در دانشگاه آزاد ابهر احداث می‌شود

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author