نتایج دانش‌آموزان بوشهری در کنکور امسال رضایت‌بخش بوده است

نتایج دانش‌آموزان بوشهری در کنکور امسال رضایت‌بخش بوده است
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در کنکور امسال رتبه‌های زیر هزار و زیر 100 هم داشتیم، هر چند آمار دقیقی از نتایج نهایی نداریم اما در مجموع عملکرد دانش‌آموزان استان رضایت‌بخش بوده است.

نتایج دانش‌آموزان بوشهری در کنکور امسال رضایت‌بخش بوده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در کنکور امسال رتبه‌های زیر هزار و زیر 100 هم داشتیم، هر چند آمار دقیقی از نتایج نهایی نداریم اما در مجموع عملکرد دانش‌آموزان استان رضایت‌بخش بوده است.
نتایج دانش‌آموزان بوشهری در کنکور امسال رضایت‌بخش بوده است

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author