نجاتگران هلال احمر نیازمند ادبیات مشترک هستند

نجاتگران هلال احمر نیازمند ادبیات مشترک هستند
معاون آموزش‎های تخصصی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌ احمر گفت: ایجاد ادبیات مشترک بین نجاتگران از اهداف مهم برگزاری دوره‎های آموزشی برای تیم‎های واکنش سریع است.

نجاتگران هلال احمر نیازمند ادبیات مشترک هستند

معاون آموزش‎های تخصصی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌ احمر گفت: ایجاد ادبیات مشترک بین نجاتگران از اهداف مهم برگزاری دوره‎های آموزشی برای تیم‎های واکنش سریع است.
نجاتگران هلال احمر نیازمند ادبیات مشترک هستند

View more posts from this author