نخستین مرکز ورزش‌های باستانی اشتهارد بهره‌برداری شد

نخستین مرکز ورزش‌های باستانی اشتهارد بهره‌برداری شد
مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از بهره‌برداری نخستین مرکز ورزش‌های باستانی اشتهارد در نخستین روز از هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

نخستین مرکز ورزش‌های باستانی اشتهارد بهره‌برداری شد

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز از بهره‌برداری نخستین مرکز ورزش‌های باستانی اشتهارد در نخستین روز از هفته دولت در این شهرستان خبر داد.
نخستین مرکز ورزش‌های باستانی اشتهارد بهره‌برداری شد

View more posts from this author