نزدیکی بیش‌ از حد خودرو به حرم معنویت آن را خدشه‌دار می‌کند

نزدیکی بیش‌ از حد خودرو به حرم معنویت آن را خدشه‌دار می‌کند
شهردار شیراز گفت: نزدیکی بیش‌ از حد خودروها به حرم احمد بن موسی (ع)، معنویت این فضا را مخدوش می‌کند.

نزدیکی بیش‌ از حد خودرو به حرم معنویت آن را خدشه‌دار می‌کند

شهردار شیراز گفت: نزدیکی بیش‌ از حد خودروها به حرم احمد بن موسی (ع)، معنویت این فضا را مخدوش می‌کند.
نزدیکی بیش‌ از حد خودرو به حرم معنویت آن را خدشه‌دار می‌کند

قدیر نیوز

View more posts from this author