نسل امروز باید جانبازان را الگوی خود در زندگی قرار دهند

نسل امروز باید جانبازان را الگوی خود در زندگی قرار دهند
امام جمعه بروجرد گفت: جوانان و نوجوانان امروز و نسلی که جنگ را درک نکرده‌اند باید جانبازان را الگوی خود در زندگی قرار دهند.

نسل امروز باید جانبازان را الگوی خود در زندگی قرار دهند

امام جمعه بروجرد گفت: جوانان و نوجوانان امروز و نسلی که جنگ را درک نکرده‌اند باید جانبازان را الگوی خود در زندگی قرار دهند.
نسل امروز باید جانبازان را الگوی خود در زندگی قرار دهند

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author