نشست علمی «سبک زندگی قرآنی؛ اصول، مبانی و روش‌ها» برگزار می‌شود

نشست علمی «سبک زندگی قرآنی؛ اصول، مبانی و روش‌ها» برگزار می‌شود
نشست پانزدهم از سلسله نشست‌های سبک زندگی اسلامی با موضوع «سبک زندگی قرآنی؛ اصول، مبانی و روش‌ها» از سوی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین برگزار خواهد شد.

نشست علمی «سبک زندگی قرآنی؛ اصول، مبانی و روش‌ها» برگزار می‌شود

نشست پانزدهم از سلسله نشست‌های سبک زندگی اسلامی با موضوع «سبک زندگی قرآنی؛ اصول، مبانی و روش‌ها» از سوی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین برگزار خواهد شد.
نشست علمی «سبک زندگی قرآنی؛ اصول، مبانی و روش‌ها» برگزار می‌شود

View more posts from this author