نظارت استاندار کردستان بر مدیران ادارات ضعیف است / یک مورد از مشکلات مردم در این دولت حل نشده است

نظارت استاندار کردستان بر مدیران ادارات ضعیف است / یک مورد از مشکلات مردم در این دولت حل نشده است
امام جمعه موقت اهل سنت قروه با انتقاد از سهل‌انگاری مدیران دستگاه‌های اجرایی کردستان در خدمتگزاری به مردم، از نظارت ضعیف استاندار بر عملکرد این مدیران انتقاد کرد.

نظارت استاندار کردستان بر مدیران ادارات ضعیف است / یک مورد از مشکلات مردم در این دولت حل نشده است

امام جمعه موقت اهل سنت قروه با انتقاد از سهل‌انگاری مدیران دستگاه‌های اجرایی کردستان در خدمتگزاری به مردم، از نظارت ضعیف استاندار بر عملکرد این مدیران انتقاد کرد.
نظارت استاندار کردستان بر مدیران ادارات ضعیف است / یک مورد از مشکلات مردم در این دولت حل نشده است

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author