نظام جامع اساتید حوزه طراحی می‌شود

نظام جامع اساتید حوزه طراحی می‌شود
معاون آموزش حوزه‌های علمیه با اشاره به طراحی نظام جامع اساتید حوزه گفت: تهذیب و انقلابی بودن غیر از وقت تحصیل نیست و خروجی استادان شایسته حوزه باید طلبه عالم، مهذب، انقلابی و دلسوز باشد.

نظام جامع اساتید حوزه طراحی می‌شود

معاون آموزش حوزه‌های علمیه با اشاره به طراحی نظام جامع اساتید حوزه گفت: تهذیب و انقلابی بودن غیر از وقت تحصیل نیست و خروجی استادان شایسته حوزه باید طلبه عالم، مهذب، انقلابی و دلسوز باشد.
نظام جامع اساتید حوزه طراحی می‌شود

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author