نظم، سازماندهی و احیاء نیت واقفان از اقدامات نظام در مسئله وقف است

نظم، سازماندهی و احیاء نیت واقفان از اقدامات نظام در مسئله وقف است
نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: نظم، سازماندهی و تلاش برای احیاء نیت خیر واقفان از اقدامات نظام در مسئله وقف است.

نظم، سازماندهی و احیاء نیت واقفان از اقدامات نظام در مسئله وقف است

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: نظم، سازماندهی و تلاش برای احیاء نیت خیر واقفان از اقدامات نظام در مسئله وقف است.
نظم، سازماندهی و احیاء نیت واقفان از اقدامات نظام در مسئله وقف است

View more posts from this author