نفوذ از نقشه‌های شوم و بسیار خطرناک دشمن است/ دشمن طرح تغییر هویت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند

نفوذ از نقشه‌های شوم و بسیار خطرناک دشمن است/ دشمن طرح تغییر هویت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند
نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه نفوذ یکی از نقشه‌های شوم و بسیار خطرناک دشمن است، گفت: دشمن طرح تغییر هویت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند.

نفوذ از نقشه‌های شوم و بسیار خطرناک دشمن است/ دشمن طرح تغییر هویت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند

نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه نفوذ یکی از نقشه‌های شوم و بسیار خطرناک دشمن است، گفت: دشمن طرح تغییر هویت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند.
نفوذ از نقشه‌های شوم و بسیار خطرناک دشمن است/ دشمن طرح تغییر هویت انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند

اندروید

ورزشی

View more posts from this author