نقد کتاب «پنجشنبه فیروزه‌ای» در کتابخانه شهید هاشمی‌نژاد ساوه

نقد کتاب «پنجشنبه فیروزه‌ای» در کتابخانه شهید هاشمی‌نژاد ساوه
به مناسبت دهه کرامت، نشست نقد و بررسی کتاب «پنجشنبه فیروزه‌ای» در کتابخانه عمومی شهید هاشمی‌نژاد ساوه برگزار شد.

نقد کتاب «پنجشنبه فیروزه‌ای» در کتابخانه شهید هاشمی‌نژاد ساوه

به مناسبت دهه کرامت، نشست نقد و بررسی کتاب «پنجشنبه فیروزه‌ای» در کتابخانه عمومی شهید هاشمی‌نژاد ساوه برگزار شد.
نقد کتاب «پنجشنبه فیروزه‌ای» در کتابخانه شهید هاشمی‌نژاد ساوه

View more posts from this author