نمایشگاه خوشنویسی اسماء و القاب حضرت ولی‌عصر(عج) گشایش یافت

نمایشگاه خوشنویسی اسماء و القاب حضرت ولی‌عصر(عج) گشایش یافت
نمایشگاه خوشنویسی اسماء و القاب حضرت ولی‌عصر(عج) در آستانه نیمه شعبان در مهدی‌شهر گشایش یافت.

نمایشگاه خوشنویسی اسماء و القاب حضرت ولی‌عصر(عج) گشایش یافت

نمایشگاه خوشنویسی اسماء و القاب حضرت ولی‌عصر(عج) در آستانه نیمه شعبان در مهدی‌شهر گشایش یافت.
نمایشگاه خوشنویسی اسماء و القاب حضرت ولی‌عصر(عج) گشایش یافت

مرکز فیلم

View more posts from this author