نمایشگاه عکس «زندگی عشایر شمال ایران» برپا شد

نمایشگاه عکس «زندگی عشایر شمال ایران» برپا شد
نمایشگاه عکس «زندگی عشایر شمال ایران» از سوی عکاس جوان شیرازی و با همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برپا شد.

نمایشگاه عکس «زندگی عشایر شمال ایران» برپا شد

نمایشگاه عکس «زندگی عشایر شمال ایران» از سوی عکاس جوان شیرازی و با همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برپا شد.
نمایشگاه عکس «زندگی عشایر شمال ایران» برپا شد

تکست آهنگ

View more posts from this author