نمایشگاه نقاشی کودک در آستارا گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی کودک در آستارا گشایش یافت
نمایشگاه گروهی نقاشی کودک با 108 اثر توسط 20 هنرجو در گالری معراج اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا گشایش یافت.

نمایشگاه نقاشی کودک در آستارا گشایش یافت

نمایشگاه گروهی نقاشی کودک با 108 اثر توسط 20 هنرجو در گالری معراج اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا گشایش یافت.
نمایشگاه نقاشی کودک در آستارا گشایش یافت

View more posts from this author