نمایندگان مجلس باید حول محور ولایت برای خدمت به مردم تلاش کنند

نمایندگان مجلس باید حول محور ولایت برای خدمت به مردم تلاش کنند
امام جمعه خرمدره با اشاره به آغاز به کار دهمین مجلس شورای اسلامی گفت: مبادا اختلافات حزبی و جناحی مانع از دور شدن وظیفه ذاتی مجلس شود، همه باید حول محور ولایت برای خدمت به مردم تلاش کنند.

نمایندگان مجلس باید حول محور ولایت برای خدمت به مردم تلاش کنند

امام جمعه خرمدره با اشاره به آغاز به کار دهمین مجلس شورای اسلامی گفت: مبادا اختلافات حزبی و جناحی مانع از دور شدن وظیفه ذاتی مجلس شود، همه باید حول محور ولایت برای خدمت به مردم تلاش کنند.
نمایندگان مجلس باید حول محور ولایت برای خدمت به مردم تلاش کنند

خبر جدید

View more posts from this author