نیاز کهگیلویه و بویراحمد به راه‌اندازی تعداد بیشتر سمن‌های سلامت/ فعالیت 2 سازمان مردم‌نهاد سلامت در استان

نیاز کهگیلویه و بویراحمد به راه‌اندازی تعداد بیشتر سمن‌های سلامت/ فعالیت 2 سازمان مردم‌نهاد سلامت در استان
قائم‌مقام امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در حال حاضر دو سازمان مردم‌نهاد سلامت در استان داریم که لازم است این سمن‌ها برای کمک به حوزه درمان و سلامت استان توسعه یابند.

نیاز کهگیلویه و بویراحمد به راه‌اندازی تعداد بیشتر سمن‌های سلامت/ فعالیت 2 سازمان مردم‌نهاد سلامت در استان

قائم‌مقام امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: در حال حاضر دو سازمان مردم‌نهاد سلامت در استان داریم که لازم است این سمن‌ها برای کمک به حوزه درمان و سلامت استان توسعه یابند.
نیاز کهگیلویه و بویراحمد به راه‌اندازی تعداد بیشتر سمن‌های سلامت/ فعالیت 2 سازمان مردم‌نهاد سلامت در استان

آلرژی و تغذیه

View more posts from this author