نیروهای مسلح با وحدت و برادری در کنار هم فعالیت می‌کنند

نیروهای مسلح با وحدت و برادری در کنار هم فعالیت می‌کنند
نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان گفت: نیروهای مسلح با وحدت و برادری در راستای امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار هم فعالیت می‌کنند.

نیروهای مسلح با وحدت و برادری در کنار هم فعالیت می‌کنند

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان گفت: نیروهای مسلح با وحدت و برادری در راستای امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار هم فعالیت می‌کنند.
نیروهای مسلح با وحدت و برادری در کنار هم فعالیت می‌کنند

صبحانه

View more posts from this author