هر چیزی که رنگ و بوی حزب، جناح و منیت بگیرد روزی به پایان می‌رسد

هر چیزی که رنگ و بوی حزب، جناح و منیت بگیرد روزی به پایان می‌رسد
نماینده ولی‌ فقیه در استان قزوین گفت: هر چیزی که رنگ و بوی حزب، جناح و منیت بگیرد روزی به پایان می‌رسد.

هر چیزی که رنگ و بوی حزب، جناح و منیت بگیرد روزی به پایان می‌رسد

نماینده ولی‌ فقیه در استان قزوین گفت: هر چیزی که رنگ و بوی حزب، جناح و منیت بگیرد روزی به پایان می‌رسد.
هر چیزی که رنگ و بوی حزب، جناح و منیت بگیرد روزی به پایان می‌رسد

بک لینک

View more posts from this author