هزینه‌ 60 میلیونی برای جمع‌آوری پوشال‌های کولر!

هزینه‌ 60 میلیونی برای جمع‌آوری پوشال‌های کولر!
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری سمنان گفت: با فرارسیدن فصل گرما و با هزینه‌ای بالغ‌بر 60 میلیون ریال، پوشال‌های کولر از جلوی منازل شهروندان سمنانی جمع‌آوری شد.

هزینه‌ 60 میلیونی برای جمع‌آوری پوشال‌های کولر!

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری سمنان گفت: با فرارسیدن فصل گرما و با هزینه‌ای بالغ‌بر 60 میلیون ریال، پوشال‌های کولر از جلوی منازل شهروندان سمنانی جمع‌آوری شد.
هزینه‌ 60 میلیونی برای جمع‌آوری پوشال‌های کولر!

خرید بک لینک

موزیک سرا

View more posts from this author