هفته استانی فناوری نانو خرداد ماه برگزار می‌شود

هفته استانی فناوری نانو خرداد ماه برگزار می‌شود
معاون پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: ششمین هفته استانی فناوری‌ نانو خرداد ماه در اردبیل برگزار می‌شود.

هفته استانی فناوری نانو خرداد ماه برگزار می‌شود

معاون پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: ششمین هفته استانی فناوری‌ نانو خرداد ماه در اردبیل برگزار می‌شود.
هفته استانی فناوری نانو خرداد ماه برگزار می‌شود

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author