همایش بزرگداشت امامزاده شاهزینعلی(ع) برگزار شد

همایش بزرگداشت امامزاده شاهزینعلی(ع) برگزار شد
با حضور مردم و مسؤولان همایش بزرگداشت امامزاده شاهزینعلی(ع) همزمان با دهه کرامت برگزار شد.

همایش بزرگداشت امامزاده شاهزینعلی(ع) برگزار شد

با حضور مردم و مسؤولان همایش بزرگداشت امامزاده شاهزینعلی(ع) همزمان با دهه کرامت برگزار شد.
همایش بزرگداشت امامزاده شاهزینعلی(ع) برگزار شد

لوکس بلاگ

View more posts from this author