همایش «خط امام(ره)» آغاز به کار کرد/ تبیین خط امام رسالت جریان دانشجویی کشور است

همایش «خط امام(ره)» آغاز به کار کرد/ تبیین خط امام رسالت جریان دانشجویی کشور است
نشست سالانه مسؤولین بسیج دانشجویی سراسر کشور با عنوان همایش «خط امام(ره)» با حضور 500 نفر از مسؤولین بسیج دانشجویی 150 دانشگاه تاثیرگذار کشور آغاز شد.

همایش «خط امام(ره)» آغاز به کار کرد/ تبیین خط امام رسالت جریان دانشجویی کشور است

نشست سالانه مسؤولین بسیج دانشجویی سراسر کشور با عنوان همایش «خط امام(ره)» با حضور 500 نفر از مسؤولین بسیج دانشجویی 150 دانشگاه تاثیرگذار کشور آغاز شد.
همایش «خط امام(ره)» آغاز به کار کرد/ تبیین خط امام رسالت جریان دانشجویی کشور است

اتوبیوگرافی

View more posts from this author