همایش دانش‌آموزی یاوران ولایت در سرعین آغاز شد

همایش دانش‌آموزی یاوران ولایت در سرعین آغاز شد
به همت آموزش و پرورش استان اردبیل و بسیج دانش‌آموزی 150 نفر از دختران بسیجی دانش‌آموز گرد هم آمدند تا در دوره پنج روزه طرح یاوران ولایت در سرعین حضور پیدا کنند.

همایش دانش‌آموزی یاوران ولایت در سرعین آغاز شد

به همت آموزش و پرورش استان اردبیل و بسیج دانش‌آموزی 150 نفر از دختران بسیجی دانش‌آموز گرد هم آمدند تا در دوره پنج روزه طرح یاوران ولایت در سرعین حضور پیدا کنند.
همایش دانش‌آموزی یاوران ولایت در سرعین آغاز شد

View more posts from this author