همایش «وحدت حوزه و دانشگاه، راهکارها و آسیب‌های پیش رو» برگزار می‌شود

همایش «وحدت حوزه و دانشگاه، راهکارها و آسیب‌های پیش رو» برگزار می‌شود
همایش «وحدت حوزه و دانشگاه، راهکارها و آسیب‌های پیش رو» روز چهارشنبه با سخنرانی آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.

همایش «وحدت حوزه و دانشگاه، راهکارها و آسیب‌های پیش رو» برگزار می‌شود

همایش «وحدت حوزه و دانشگاه، راهکارها و آسیب‌های پیش رو» روز چهارشنبه با سخنرانی آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.
همایش «وحدت حوزه و دانشگاه، راهکارها و آسیب‌های پیش رو» برگزار می‌شود

View more posts from this author