«همدان» سه‌شنبه شب در «خندوانه»

«همدان» سه‌شنبه شب در «خندوانه»
مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی همدان از اختصاص برنامه «خنداونه» به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در سه‌شنبه شب هفته جاری خبر داد.

«همدان» سه‌شنبه شب در «خندوانه»

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی همدان از اختصاص برنامه «خنداونه» به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در سه‌شنبه شب هفته جاری خبر داد.
«همدان» سه‌شنبه شب در «خندوانه»

خبرگزاری اصفهان

View more posts from this author