همچون امام‌رضا(ع) دست محرومان و مستضعفان را بگیرید/ تعابیر رهبری درباره جوانان اعتقاد قلبی ایشان است

همچون امام‌رضا(ع) دست محرومان و مستضعفان را بگیرید/ تعابیر رهبری درباره جوانان اعتقاد قلبی ایشان است
تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت به جوانان توصیه کرد همچون علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) دست‌گیر محرومان و مستضعفان باشند.

همچون امام‌رضا(ع) دست محرومان و مستضعفان را بگیرید/ تعابیر رهبری درباره جوانان اعتقاد قلبی ایشان است

تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت به جوانان توصیه کرد همچون علی‌ابن‌موسی‌الرضا(ع) دست‌گیر محرومان و مستضعفان باشند.
همچون امام‌رضا(ع) دست محرومان و مستضعفان را بگیرید/ تعابیر رهبری درباره جوانان اعتقاد قلبی ایشان است

خرید بک لینک

استخدام

View more posts from this author