هوس پوشیدن لباس‌های سنتی آذری در خانه حیدرزاده

هوس پوشیدن لباس‌های سنتی آذری در خانه حیدرزاده
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی برای نخستین بار فرصت پوشیدن لباس‌های سنتی آذربایجان‌شرقی و گرفتن عکس یادگاری با آنها را در خانه حیدرزاده تبریز برای گردشگران نوروزی را فراهم کرد.

هوس پوشیدن لباس‌های سنتی آذری در خانه حیدرزاده

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی برای نخستین بار فرصت پوشیدن لباس‌های سنتی آذربایجان‌شرقی و گرفتن عکس یادگاری با آنها را در خانه حیدرزاده تبریز برای گردشگران نوروزی را فراهم کرد.
هوس پوشیدن لباس‌های سنتی آذری در خانه حیدرزاده

عکس

اسکای نیوز

View more posts from this author