هیچ سرمایه‌گذاری از فعالیت اقتصادی در جاسک پشیمان نخواهد شد

هیچ سرمایه‌گذاری از فعالیت اقتصادی در جاسک پشیمان نخواهد شد
شهردار جاسک گفت: توسعه جاسک نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و عزم و اراده ملی است و هر کسی در این شهرستان سرمایه‌گذاری کند پشیمان نخواهد شد.

هیچ سرمایه‌گذاری از فعالیت اقتصادی در جاسک پشیمان نخواهد شد

شهردار جاسک گفت: توسعه جاسک نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و عزم و اراده ملی است و هر کسی در این شهرستان سرمایه‌گذاری کند پشیمان نخواهد شد.
هیچ سرمایه‌گذاری از فعالیت اقتصادی در جاسک پشیمان نخواهد شد

عکس جدید اینستاگرام

View more posts from this author