واژگونی پراید 6 مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی پراید 6 مصدوم بر جای گذاشت
رئیس اورژانس و مرکز فوریت‌های پزشکی دیر از واژگونی خودرو سواری پراید در محور آبدان به دوراهک با 6 مصدوم خبر داد.

واژگونی پراید 6 مصدوم بر جای گذاشت

رئیس اورژانس و مرکز فوریت‌های پزشکی دیر از واژگونی خودرو سواری پراید در محور آبدان به دوراهک با 6 مصدوم خبر داد.
واژگونی پراید 6 مصدوم بر جای گذاشت

بک لینک

View more posts from this author