وجود 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در گلستان/استحصال 70 درصد آب‎های زیرزمینی گلستان توسط چاه‎های عمیق

وجود 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در گلستان/استحصال 70 درصد آب‎های زیرزمینی گلستان توسط چاه‎های عمیق
معاون حفاظت و بهره‎برداری شرکت آب منطقه‎ای گلستان گفت: 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در این استان وجود دارد.

وجود 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در گلستان/استحصال 70 درصد آب‎های زیرزمینی گلستان توسط چاه‎های عمیق

معاون حفاظت و بهره‎برداری شرکت آب منطقه‎ای گلستان گفت: 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در این استان وجود دارد.
وجود 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در گلستان/استحصال 70 درصد آب‎های زیرزمینی گلستان توسط چاه‎های عمیق

خرید بک لینک

View more posts from this author