وجود 27 موسسه خیریه سلامت در همدان/ مداوای رایگان معتادان تپه پیسا

وجود 27 موسسه خیریه سلامت در همدان/ مداوای رایگان معتادان تپه پیسا
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان از وجود 27 موسسه خیریه سلامت در همدان خبر داد و گفت: طبق ماده 15 قانون هماهنگ شده که هر معتادی در تپه پیسا برای ترک اعتیاد خود می‌تواند به صورت رایگان مورد مداوا قرار گیرد.

وجود 27 موسسه خیریه سلامت در همدان/ مداوای رایگان معتادان تپه پیسا

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان از وجود 27 موسسه خیریه سلامت در همدان خبر داد و گفت: طبق ماده 15 قانون هماهنگ شده که هر معتادی در تپه پیسا برای ترک اعتیاد خود می‌تواند به صورت رایگان مورد مداوا قرار گیرد.
وجود 27 موسسه خیریه سلامت در همدان/ مداوای رایگان معتادان تپه پیسا

View more posts from this author