ورزش تبریز هم سیاه‌پوش است

ورزش تبریز هم سیاه‌پوش است
تیم‌های تبریز در برابر حریفان خود با پیراهن سیاه به میدان خواهند رفت.

ورزش تبریز هم سیاه‌پوش است

تیم‌های تبریز در برابر حریفان خود با پیراهن سیاه به میدان خواهند رفت.
ورزش تبریز هم سیاه‌پوش است

View more posts from this author