ورود کالای خارجی به معنای مخالفت با اقتصاد مقاومتی است/ واردات کفن از چین!

ورود کالای خارجی به معنای مخالفت با اقتصاد مقاومتی است/ واردات کفن از چین!
امام جمعه امیرکلا با بیان اینکه ورود کالای خارجی به معنای مخالفت با تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: دستیابی به اقتصاد مقاومتی از سوی دهیاران و شوراها امکان‌پذیر است.

ورود کالای خارجی به معنای مخالفت با اقتصاد مقاومتی است/ واردات کفن از چین!

امام جمعه امیرکلا با بیان اینکه ورود کالای خارجی به معنای مخالفت با تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: دستیابی به اقتصاد مقاومتی از سوی دهیاران و شوراها امکان‌پذیر است.
ورود کالای خارجی به معنای مخالفت با اقتصاد مقاومتی است/ واردات کفن از چین!

خرید بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author