وزنه‌برداری البرز سوم کشور شد

وزنه‌برداری البرز سوم کشور شد
تیم وزنه‌برداری استان البرز به مقام سوم مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور دست یافت.

وزنه‌برداری البرز سوم کشور شد

تیم وزنه‌برداری استان البرز به مقام سوم مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور دست یافت.
وزنه‌برداری البرز سوم کشور شد

روزنامه قانون

View more posts from this author