وزیر جهاد نسبت به تعلل سازمان دامپزشکی پاسخگو باشد

وزیر جهاد نسبت به تعلل سازمان دامپزشکی پاسخگو باشد
عضو هیأت رئیسه مجلس از وزیر جهادکشاورزی خواست نسبت به تامین خسارات وارده به دامداران استان به علت تعلل سازمان دامپزشکی در تامین به موقع تب برفکی اقدامات لازم را انجام دهد.

وزیر جهاد نسبت به تعلل سازمان دامپزشکی پاسخگو باشد

عضو هیأت رئیسه مجلس از وزیر جهادکشاورزی خواست نسبت به تامین خسارات وارده به دامداران استان به علت تعلل سازمان دامپزشکی در تامین به موقع تب برفکی اقدامات لازم را انجام دهد.
وزیر جهاد نسبت به تعلل سازمان دامپزشکی پاسخگو باشد

بک لینک رنک 3

مرکز فیلم

View more posts from this author