وصول خسارت 800 میلیون ریالی از متخلفان محیط زیست در آمل/ تشکیل 70 پرونده خسارت به محیط زیست

وصول خسارت 800 میلیون ریالی از متخلفان محیط زیست در آمل/ تشکیل 70 پرونده خسارت به محیط زیست
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل و محمودآباد از وصول خسارت 800 میلیون ریالی از متخلفان محیط زیست در این شهرستان خبر داد و گفت: در این بین 70 فقره پرونده خسارت به محیط زیست تنظیم شده است.

وصول خسارت 800 میلیون ریالی از متخلفان محیط زیست در آمل/ تشکیل 70 پرونده خسارت به محیط زیست

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل و محمودآباد از وصول خسارت 800 میلیون ریالی از متخلفان محیط زیست در این شهرستان خبر داد و گفت: در این بین 70 فقره پرونده خسارت به محیط زیست تنظیم شده است.
وصول خسارت 800 میلیون ریالی از متخلفان محیط زیست در آمل/ تشکیل 70 پرونده خسارت به محیط زیست

استخدام آموزش و پرورش

View more posts from this author